Miljarden nodig voor windmolens - Groen - TROUW

Joop Bouma − 22/11/13, 07:31

© anp. Windmolens bij Urk.

Er is de komende jaren minstens zeven miljard euro aan investeringen nodig van banken en particulieren om de ambitieuze windenergie-plannen van het kabinet te realiseren. Vooral particulieren moeten massaal geld in windmolens gaan steken, aangetrokken door goede rendementen. Maar experts denken dat het vereiste aantal windmolens lang niet wordt gehaald.

In 2020 moet 16 procent van het energieverbruik afkomstig zijn uit duurzame bronnen, vooral wind. De overheid steekt zelf (tot 2023) miljarden aan garantie-subsidies ('SDE+') in de windplannen. Maar investeringen in nieuwe molens moeten vooral van private partijen komen.

Afgesproken is dat in 2020 op het vasteland van Nederland voor 6000 megawatt (MW) aan windmolens zal staan. Momenteel is dat 2200 MW, opgewekt door een kleine 1900 windmolens. Niet alleen moet er dus voor 3800 MW aan molens bijkomen, ook is de helft van de bestaande molens binnen enkele jaren aan vervanging toe. Er moet de komende zeven jaar dus in totaal voor bijna 5000 MW worden gebouwd.

Uit een enquête onder 1200 professionals in de windsector bleek in 2012 dat 80 procent denkt dat die doelstelling niet wordt gehaald. Ruim de helft denkt dat het totaal van 6000 MW in 2020 ergens tussen de 4000 en 5000 MW zal blijven hangen. Op dit moment is voor 1240 MW aan windplannen in procedure, voor ruim 1800 MW zijn de plannen nog in de fase van voorbereiding.

Geert Bosch van Bosch & Van Rijn, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame energie, wijst erop dat veel plannen niet doorgaan. "Met name in gemeenten is dit onderwerp politiek beladen. En dat is zorgelijk. Wij hebben een keer globaal gekeken wat er van windplannen die sinds 2008 door gemeenten zijn opgezet, uiteindelijk alsnog is gesneuveld. We kwamen tot 86 mislukte projecten met een totaal aan 2000 megawatt."

Er moet nu nog voor zo'n 2000 MW aan plannen worden ontwikkeld. Omdat geschikte locaties op het vasteland vrijwel zijn uitgeput, zal het vooral gaan om kleinschalige projecten: drie tot tien windmolens per plan. Volgens projectontwikkelaar Kevin Dijker van Yard Energy in Hilversum, een bedrijf dat sinds 2000 windprojecten ontwikkelt, kunnen kleinere investeerders daarbij een grote rol spelen en kunnen ze rendementen behalen van 5 tot 7 procent per jaar. "Er staat in Nederland voor honderden miljarden aan spaargeld op de bank. Veel mensen zoeken naar een alternatief voor de anderhalf procent aan rente die ze van de bank krijgen. Wij zien dat investeren in duurzame energie wordt beschouwd als een zeker alternatief."

Voorbeeldproject: 5 windturbinesEen windpark van vijf turbines met een vermogen van drie megawatt elk vergt een investering van 20 miljoen euro, waarvan 4 miljoen eigen vermogen. Dat geld gaat op aan grond, aanschaf van turbines, aanleg van kabels en funderingen. Vijf van dit soort windmolens leveren, volgens bureau Bosch & Van Rijn, op jaarbasis 33 miljoen kilowattuur elektriciteit, goed voor 1,75 miljoen euro. Het Rijk compenseert de nu nog te lage kWh-prijs met een subsidie: een miljoen per jaar. Na aftrek van de kosten (van 2,25 miljoen), blijft er een bruto-opbrengst over: 5 ton per jaar (over eigen investering van 4 miljoen). Een windmolen draait zo'n 15 jaar.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3549427/2013/11/22/Miljarden-nodig-voor-windmolens.dhtml