--START--NOS gaat vol Gloria Wekker en besluit het woord ‘blank’ nooit meer te gebruiken. Want: ‘te positieve connotatie’ – De Dagelijkse Standaard

Welke volkeren hebben het laagste IQ ter wereld , onderzoek toont aan….

Geplaatst op 22 januari 2018 | 16 reacties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het woord “sh*t hole” wel of niet gebruikt om Haïti en Afrikaanse landen te beschrijven, maar heeft de aandacht gevestigd op het feit dat alle landen bewoond door Afrikanen economische en sociale rampgebieden zijn, veroorzaakt door gemiddelde IQ’s tussen 66 en 75 procent van de bewoners van die landen.

Het duidelijke verband tussen ras, IQ en prestatie blijkt duidelijk uit het feit dat de kleine Europese stadstaat Liechtenstein (37.000 inwoners) een bruto binnenlands product (BBP) heeft dat groter is dan dat van 14 Afrikaanse staten gezamenlijk, terwijl België (11 miljoen inwoners) en Australië ( 24miljoen inwoners) samen een BBP hebben dat groter is dan van 41 Afrikaanse staten met een gezamenlijke bevolking van meer dan 990 miljoen mensen. Dat mag toch wel als een bewijs gezien worden dat prestaties verband houden met ras, en niet zoals de MSM u willen doen geleoven, natuurrampen en het klimaat.

De cijfers werden berekend aan hand van gegevens van de Wereld Bank ( BBP) en de Verenigde Naties ( aantal inwoners ).

41 Afrikaanse landen waaronder een van de rijkste , Nigeria, hebben een gecombineerd BBP van $ 1165.9 miljard te verdelen over een bevolking van 990 miljoen. Bij deze landen is geen rekening gehouden met Zuid Afrika dat een BBP heeft van $ 294 miljard, hoofdzakelijk voortgebracht door de nog steeds aanwezige blanke bevolking, maar dit zal snel gaan veranderen nu de rol van de blanken lijkt uitgespeeld, immers in 2011 bedroeg het BBP nog $ 416 miljard.

Een nog beter voorbeeld is Australië. Dat continent bestaat voor circa 70 procent uit niet bebouwbare d.w.z. voor agrarische doeleinden geschikte grond, te vergelijken met Afrika. Australië kent net als Afrika grote periodes van droogte en klimaat rampen die erger zijn dan in Afrika. Toch zien de Australiërs, velen van hen afstammelingen van naar dat continent verbannen Britse criminelen , later aangevuld door blanken uit andere Europese landen, waaronder Nederland kans sinds de jaren midden 1800 met een bevolking van 24.4 miljoen een BBP te produceren van $ 1.205 triljoen ( 1 triljoen heeft 9 nullen ).

De verklaring voor het feit dat de BBP’s van wat wij samen met Australië voor het gemak de Westerse wereld noemen is slechts terug te voeren op een aanzienlijk verschil van de gemiddelde IQ van de bevolking.

Het gemiddelde IQ van de bevolkig van alle Afrikaanse landen bedraagt tussen de 59 en 75 en van de sub Sahara bewoners ongeveer 62. ( Ter vergelijk de IQ van de gemiddelde Nederlander schommelt rond de 100 , ofschoon je daar soms ook aan zou gaan twijfelen ).

Voor het bepalen van het gemiddelde IQ werd gebruik gemaakt van de testmethode van de in de VS ontwikkelde Stanford Binet maatstaven voor intelligentie en cognitieve vaardigheden, die in de VS o.a. worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor het volgen van een bepaalde school of studie. Het schema toont de verschillende gradaties aan van een IQ.

Het zou verkeerd zijn om de Afrikaanse landen te beschouwen als agrarisch ongeschikte gebieden. . Zo was het voormalige Rhodesië, nu Zimbabwe ooit ten tijde van de blanke boeren voordat deze verjaagd werden, de graanschuur van Afrika. Een zelfde beeld zien wij in Zuid Afrika dat steeds meer op buitenlandse hulp is aangewezen, nu de blanken hun boerderijen moeten opgeven en deze worden herverdeeld aan de gekleurde bevolking.

Tevens beschikt het Afrikaanse continent over een weergaloze schat aan bodemschatten, zoals olie, mineralen waaronder zeer zeldzame soorten, die de landen rijk zouden kunnen maken. Zo schreef het Afrikaanse tijdschrift African Leadership magazine in 2015 dat Afrika in feite tot een van rijkste gebieden ter wereld behoort.

Dus mag je met enige terughoudendheid concluderen dat daar het met de bodenschatten prima in orde is, het klimaat een aanbouw van allerlei gewassen en graansoorten mogelijk maakt en de achterstand slechts te wijten is aan , laten wij het netjes zeggen, de “werklust” of juist het gebrek daarvan , van de gemiddelde bewoner van het Afrikaanse continent. Dit gekoppeld aan de IQ cijfers zorgen er voor dat het continent en de daarbij behorende landen er niet in slagen op de wereldmarkt een rol van enige economische betekenis te spelen.

Of de naar de EU komende Afrikaanse “werklustigen” die door de overheden als een aanwinst voor de economie beschouwd mogen worden, wagen wij te betwijfelen.

Bron Geen nieuws

http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/01/nos-gaat-vol-gloria-wekker-en-besluit-het-woord-blank-nooit-meer-te-gebruiken-want-te-positieve-connotatie/