Meerderheid in Tweede Kamer voor afschaffen raadgevend referendum | NOS

D66-leider Pechtold over het afschaffen van de referendumwet

De Tweede Kamer heeft definitief het raadgevend referendum weggestemd. Met 76 stemmen voor en 69 tegen is de wet van minister Ollongren die de afschaffing regelt aangenomen.

Over de wet en voorstellen van de oppositie werd hoofdelijk gestemd. Verschillende partijen legden voorafgaand aan de stemming een zogenoemde stemverklaring af, waarmee ze duidelijk maakten waarom ze voor of tegen stemden.

Forum voor Democratie-leider Baudet richtte het woord tot de fractie van D66: "Dit is het moment voor D66 om te laten zien dat haar vijftigjarig bestaan niet voor niets is geweest. Ik doe een oproep aan alle D66'ers in de zaal: stem met je geweten."

Alternatief

Tijdens het debat over de afschaffingswet werd al duidelijk dat geen van de oppositiepartijen het eens is met de manier waarop het kabinet van het referendum af wil. Ze vinden dat daar een referendum over gehouden had moeten worden.

Verschillende oppositiepartijen hadden eerst een alternatief willen zien. En ze begrijpen niet waarom de minister niet heeft gewacht op de evaluatie van het raadgevend referendum, eind dit jaar.

Juridische onderbouwing

Ook tegenstander van referenda SGP maakte bezwaar tegen de juridische onderbouwing. De partij steunde een aanpassing van de wet van GroenLinks, om een referendum over het afschaffen mogelijk te maken. Maar die kreeg geen steun van een meerderheid: 71 Kamerleden stemden voor, 74 tegen.

De SGP stemde vervolgens wel voor de afschaffingswet. "We hadden dit beter allemaal kunnen vermijden", zei Kamerlid Bisschop in zijn stemverklaring.

Over een paar weken wordt de afschaffingswet behandeld in de Eerste Kamer. Ook daar hebben de regeringspartijen maar een krappe meerderheid van één zetel.

Eerste proefreferendum in 1952

In Nederland zijn tot nu toe drie referenda gehouden, als je het proefreferendum uit 1952 meetelt tenminste. In Delft en Bolsward mochten de burgers zich uitspreken over de toekomst van een Verenigd Europa. Het Polygoonjournaal deed verslag:

Polygoonjournaal: Proefreferendum van 17 december 1952

Laatste referendum in 2018?

Op 1 juni 2005 werd met tijdelijke wetgeving een referendum georganiseerd over de Europese grondwet. Volgens de officiële uitslag was 61,5 procent tegen en 38,5 procent vóór. De opkomst was 63,3 procent.

De Wet raadgevend referendum ging op 1 juli 2015 in. Daarin staat dat wie een referendum wil organiseren eerst 10.000 en uiteindelijk 300.000 handtekeningen nodig heeft. Minstens 30 procent van de kiezers moet komen stemmen.

Op 6 april 2016 vond een referendum georganiseerd door GeenPeil plaats, over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. 61 procent stemde tegen, 38.21 procent voor. De opkomst was 32,28 procent.

Op 21 maart vindt het tweede referendum onder deze wet plaats. Dat gaat over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook aftapwet en sleepwet genoemd. De laatste bijnaam is bedacht door tegenstanders.

50Plus probeert, voordat het wordt afgeschaft, een referendum te organiseren over het schrappen van een belastingvoordeel voor mensen met een (bijna) afgeloste woning, de wet-Hillen.

https://nos.nl/artikel/2218868-meerderheid-in-tweede-kamer-voor-afschaffen-raadgevend-referendum.html