MISSIE – De Datavakbond

Algoritmes
Algoritmes bepalen voor een steeds groter deel ons leven. Welke producten we kopen, wat voor nieuws wij lezen, zelfs op wie we verliefd worden. Maar wij weten niks over hen. De Datavakbond gaat actief openheid van algoritmes eisen bij zowel overheden als bedrijven. De nieuwe privacywetgeving, de GDPR, geeft hiervoor veel mogelijkheden.

Privacy Wij gaan leden helpen hun rechten bij bedrijven op te eisen. Wetgeving is voor het individu vaak ondoorgrondelijk en tijdrovend. Privacywetgeving is niet anders. De Datavakbond staat leden bij in hun zoektocht naar waar zij recht op hebben.

Actie Door het hele land gaan we mensen bewust maken. Door middel van campagnes brengen wij de noodzaak van De Datavakbond onder de aandacht. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sterker onze vuist.

Toolkits Een tegenmacht heeft wapens nodig. De Datavakbond zal haar leden op de hoogte stellen van de nieuwste middelen om je data te beschermen en deze zelf ook gaan ontwikkelen. Zo maken we een einde aan de afhankelijkheid.

https://datavakbond.nl/?page_id=1368