VIDEO - Can BIG TECH Be Stopped? | Dave Rubin, Yaron Brook, Brian Amerige, Greg Salmieri | Rubin Report - YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=4xQxjosx-dk&feature=youtu.be&t=2097