Koninklijk paar gaat Rutteriaans door het stof voor Griekse tragedie

Hij zegt het op lage toon. In alles moet het diepe berouw doorklinken. Iedere woordgroep wordt als een zin uitgesproken: 'Het doet pijn. Uw vertrouwen in ons. Beschaamd te hebben.'

Koning Willem-Alexander maakte vandaag, met aan zijn zijde Koningin Máxima, een diepe knieval aan het Nederlandse volk. In een video, verspreid door de RVD, spreekt hij over de reis met zijn gezin naar Griekenland. Ieder woord op een goudschaal gewogen. 'Ook al paste de reis binnen de voorschriften', zegt de koning in een bijzin, zonder de toon van rechtvaardiging. 'Het was heel onverstandig geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen in onze samenleving.'

Daarna laat hij subtiel weten dat er geen ministeriële, maar een eigen, morele keuze ten grondslag lag om het vliegtuig terug te nemen: 'Ons besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.' 

Historische waarde

Koning Willem-Alexander gaat vervolgens in op hoeveel begrip hij heeft en heeft gehad voor de moeilijke tijd waarin Nederlanders zich nu bevinden. 'We hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon en digitaal.'

Vervolgens adresseert hij zijn excuses persoonlijk aan de kijker. 'Met u' zegt hij, 'en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn voelen we ons verbonden Wij blijven ons samen met u inzetten om het coronavirus eronder te krijgen.'

Daarmee gaat hij naar het einde van zijn excuses; 'Daar gaan wij mee door, naar ons beste kunnen'.

Het is de opmaat naar de laatste zin, die nu al historische waarde heeft: 'We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.'

https://www.adformatie.nl/pr/koninklijk-paar-gaat-door-het-stof-voor-griekse-tragedie